Nc-714

Портативен телевизор Northern Cross NC-T14, 12/220 V

Портативен телевизор Northern Cross NC-T14, 12/220 V

Портативен телевизор Northern Cross NC-T14, 12/220 V