LCD телевизор Samsung 82″ 82MU7002 4K Ultra HD LED TV

LCD телевизор Samsung 82″ 82MU7002 4K Ultra HD LED TV, Smart, TIZEN, 2300 PQI, DVB-T/T2/ DVB-C/ DVB-S, WI-FI, PIP, 4xHDMI, USB, Silver

LCD телевизор Samsung 82″ 82MU7002 4K Ultra HD LED TV, Smart, TIZEN, 2300 PQI, DVB-T/T2/ DVB-C/ DVB-S, WI-FI, PIP, 4xHDMI, USB, Silver

LCD телевизор Samsung 82" 82MU7002 4K Ultra HD LED TV, Smart, TIZEN, 2300 PQI, DVB-T/T2/ DVB-C/ DVB-S, WI-FI, PIP, 4xHDMI, USB, Silver