LCD телевизор Samsung 49″ 49MU8002 4K Ultra HD LED TV

LCD телевизор Samsung 49″ 49MU8002 4K Ultra HD LED TV, Smart, TIZEN, 2600 PQI, DVB-T/T2/ DVB-C/ DVB-S, WI-FI, PIP, 4xHDMI, USB, Silver

LCD телевизор Samsung 49″ 49MU8002 4K Ultra HD LED TV, Smart, TIZEN, 2600 PQI, DVB-T/T2/ DVB-C/ DVB-S, WI-FI, PIP, 4xHDMI, USB, Silver

LCD телевизор Samsung 49" 49MU8002 4K Ultra HD LED TV, Smart, TIZEN, 2600 PQI, DVB-T/T2/ DVB-C/ DVB-S, WI-FI, PIP, 4xHDMI, USB, Silver