черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Acer Aspire VX5-591G-73SB с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX1050 – 4 GB GDDR5, Linux, черен / Червен

Лаптоп Acer Aspire VX5-591G-73SB с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX1050 – 4 GB GDDR5, Linux, черен / Червен

Лаптоп Acer Aspire VX5-591G-73SB с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX1050 - 4 GB GDDR5, Linux, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i5-7300HQ (2.50/3.50GHz, 6M), 8 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GeForce GTX 1050 – 2 GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i5-7300HQ (2.50/3.50GHz, 6M), 8 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GeForce GTX 1050 – 2 GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i5-7300HQ (2.50/3.50GHz, 6M), 8 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GeForce GTX 1050 - 2 GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i5-7300HQ (2.50/3.50GHz, 6M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GeForce GTX 1050 – 2 GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i5-7300HQ (2.50/3.50GHz, 6M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GeForce GTX 1050 – 2 GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i5-7300HQ (2.50/3.50GHz, 6M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GeForce GTX 1050 - 2 GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 8 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 8 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 8 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Acer Aspire E5-575G-594X с Intel Core i5-7200U (2.5/3.1GHz, 3M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GT940MX 2GB GDDR5, Linux, черен / Червен

Лаптоп Acer Aspire E5-575G-594X с Intel Core i5-7200U (2.5/3.1GHz, 3M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GT940MX 2GB GDDR5, Linux, черен / Червен

Лаптоп Acer Aspire E5-575G-594X с Intel Core i5-7200U (2.5/3.1GHz, 3M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GT940MX 2GB GDDR5, Linux, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 8 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX1050 – 4 GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 8 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX1050 – 4 GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 8 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX1050 - 4 GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX1050 – 4 GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX1050 – 4 GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Lenovo Legion Y520-15IKBN с Intel Core i7-7700HQ (2.80/3.80GHz, 6M), 16 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GTX1050 - 4 GB GDDR5, Free DOS, черен / Червен

Лаптоп Acer Aspire E5-575G с intel Core i5-6200U (2.3/2.8Ghz, 3M), 8 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GT940MX 2GB DDR5, Linux, черен / Червен

Лаптоп Acer Aspire E5-575G с intel Core i5-6200U (2.3/2.8Ghz, 3M), 8 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GT940MX 2GB DDR5, Linux, черен / Червен

Лаптоп Acer Aspire E5-575G с intel Core i5-6200U (2.3/2.8Ghz, 3M), 8 GB, 1TB SATA 5400rpm, NVIDIA GT940MX 2GB DDR5, Linux, черен / Червен