Лаптоп HP Pavilion Gaming 15-dk0013nu с Intel Core i7-9750H (2.60/4.50 GHz

Лаптоп HP Pavilion Gaming 15-dk0013nu с Intel Core i7-9750H (2.60/4.50 GHz,12M), 16 GB, 1TB SATA 7200rpm, 1TB M.2 NVMe SSD, NVIDIA GTX 1660 Ti Max-Q 6GB GDDR6, ...

Лаптоп HP Pavilion Gaming 15-dk0013nu с Intel Core i7-9750H (2.60/4.50 GHz,12M), 16 GB, 1TB SATA 7200rpm, 512GB M.2 NVMe SSD, NVIDIA GTX 1660 Ti Max-Q 6GB ...

Лаптоп HP Pavilion Gaming 15-dk0013nu с Intel Core i7-9750H (2.60/4.50 GHz,12M), 16 GB, 1TB SATA 7200rpm, 2 TB M.2 NVMe SSD, NVIDIA GTX 1660 Ti Max-Q 6GB ...

Лаптоп HP Pavilion Gaming 15-dk0013nu с Intel Core i7-9750H (2.60/4.50 GHz,12M), 32 GB, 1TB SATA 7200rpm, 2 TB M.2 NVMe SSD, NVIDIA GTX 1660 Ti Max-Q 6GB ...

Лаптоп HP Pavilion Gaming 15-dk0013nu с Intel Core i7-9750H (2.60/4.50 GHz,12M), 16 GB, 1TB SATA 7200rpm, 1TB M.2 NVMe SSD, NVIDIA GTX 1660 Ti Max-Q 6GB GDDR6, ...

Лаптоп HP Pavilion Gaming 15-dk0013nu с Intel Core i7-9750H (2.60/4.50 GHz,12M), 32 GB, 1TB SATA 7200rpm, 1TB M.2 NVMe SSD, NVIDIA GTX 1660 Ti Max-Q 6GB GDDR6, ...

Лаптоп HP Pavilion Gaming 15-dk0013nu с Intel Core i7-9750H (2.60/4.50 GHz,12M), 16 GB, 1TB SATA 7200rpm, 1TB M.2 NVMe SSD, NVIDIA GTX 1660 Ti Max-Q 6GB GDDR6, ...

Лаптоп HP Pavilion Gaming 15-dk0013nu с Intel Core i7-9750H (2.60/4.50 GHz,12M), 16 GB, 1TB SATA 7200rpm, 512GB M.2 NVMe SSD, NVIDIA GTX 1660 Ti Max-Q 6GB ...

Лаптоп HP Pavilion Gaming 15-dk0013nu с Intel Core i7-9750H (2.60/4.50 GHz,12M), 32 GB, 1TB SATA 7200rpm, 512GB M.2 NVMe SSD, NVIDIA GTX 1660 Ti Max-Q 6GB ...

Лаптоп HP Pavilion Gaming 15-dk0013nu с Intel Core i7-9750H (2.60/4.50 GHz,12M), 16 GB, 1TB SATA 7200rpm, 2 TB M.2 NVMe SSD, NVIDIA GTX 1660 Ti Max-Q 6GB ...

TechNova
Logo