Google Chrome 55 използва 30% по-малко RAM

Google пуснаха нова версия на браузъра Chrome, в която е извършена оптимизация на кода и сега новата версия използва ~30% по-малко RAM, в сравнение с предишната версия. От Google са направии свои тестове с помощта на фреймуърка Telemetry, който най-общо казано отваря поредица от сайтове, и разглежда произволни страници. Ето и резултатие от теста:

chrome-55-1

Вижда се, че работата на енджина V8 е оптимизирана. А долана графика показва сравнение между Chrome 55 и Chrome 53. chrome-55-2
Google твърдят, че Chrome 55 използва с 35% по-малко RAM в сравнение с Chrome 53, но само накомпютри с малко RAM. При компютрите с повече RAM се наблюдава намаляване на пикова консумация на памет.

TechNova
Logo