Общи условия

Общи условия

Настоящите Общи условия („ОУ“) регулират отношения между Оператора* на информационната платформа technova.com и Посетителите на платформата, свързани с предоставянето на информация за стоки и продукти, включително предлагани за продажба от онлайн магазини, с които Операторът си партнира директно или чрез посредник.

Съдържание на рекламната среда

Операторът си запазва правото да изтрива, премества и/или редактира всяка част от съдържанието, касаещо продукти и/или рекламни банери на партньори, рекламодатели и др., разположени в информационната платформа technova.bg.

Лични данни

Операторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Използвайки сайта technova.bg, Посетителите дават изричното си съгласие личните им данни да бъдат обработвани от Оператора. Данните се събират и обработват от Оператора за маркетинг цели. Чрез данните, които събира, Операторът предлага на Посетителите точно онези продукти и информация, от която последните се интересуват.

Предоставените данни в никакъв случай няма да се разпространяват или предоставят на трети страни, с изключение на тези, чието право на достъп до данни е признато от законови разпоредби. Данните се обработват при спазване на процедури и мерки за защита на сигурността и поверителността.

Посетителите се съгласяват да предоставят вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както и да внасят при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

Електронни съобщения

С приемането на настоящите ОУ, Посетителят се съгласява с възможността Операторът да му изпраща рекламни, търговски и/или информационни съобщения на електронната поща, в това число и търговски предложения и маркетингови проучвания от трети физически и/или юридически лица.

Ограничаване на отговорността относно съдържанието на сайта

Technova.bg е платформа, която обединява информация за различни стоки и продукти, предлагани от онлайн магазини и не предлага собствени такива. Операторът не произвежда, не продава и не носи отговорност за качеството на предлаганите стоки от рекламираните на technova.bg онлайн магазини и за евентуални вреди, причинени от стоките. С цел избягване на всякакви съмнения, Операторът не е страна по правоотношението, което възниква между Посетителите и онлайн търговците, рекламирани на technova.bg при покупка на стока от онлайн магазините на търговците и няма никакви задължения във връзка с него.

Ревютата на technova.bg се базират на информация, достъпна на сайтовете на онлайн магазините, предлагащи съответните продукти и са израз на необвързващо субективно мнение и преценка от страна на Оператора. Операторът не отговаря за правилността на предоставената от онлайн магазините информация, както и за различното възприятие на Посетителите, които носят отговорност, ако не са се запознали с информацията, налична на страниците на онлайн магазините, предлагащи съответните продукти.

Посетителите на technova.bg сами носят отговорност за запознавате с условията за ползване на други уеб сайтове, които посещават чрез този сайт. Операторът не носи отговорност за съдържащата се информация в тях, както не носи и отговорност за вреди в следствие ползването на другите сайтове.

Информацията публикувана на сайта technova.bg, има за цел да улесни Посетителите при търсене и запознаване с характеристиките на стоки и продукти, предлагани от онлайн магазини.

Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на информационната платформа technova.bg са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство и използването им от Посетителите за търговски цели не е разрешено.  Посетителите имат правото да използват съдържанието на technova.bg единствено за лични/нетърговски цели.

При добавяне на мнение/коментар в сайта, Посетителите се съгласяват да спазват настоящите ОУ. Операторът не носи отговорност за изразените от Посетителите мнения.

Technova.bg се стреми да предоставя точна и актуална информация за представяните стоки и продукти, които рекламира, но не носи отговорност за актуалността на цените, характеристиките, наличността и годността на предлаганите стоки, както и за некоректно предоставена информация от оналайн търговците – продавачи, с които си партнира непосредствено или чрез посредник.

Операторът не носи отговорност, в случай че онлайн магазините, които предлагат съответните стоки и продукти, към които препраща technova.bg, нарушават конкурентното право, правото на интелектуална собственост, правилата за защита на личните данни, както и правилата за защита на потребителите и електронната търговия, които действат в Република България.

Влизане в сила на ОУ, изменение и действителност

Настоящите ОУ са приети от Оператора и влизат в сила считано от 05/06/2016 г. Използването на сайта technova.bg се счита за приемане на ОУ от Посетителите, които се задължават да ги спазват.

Операторът си запазва правото да изменя ОУ по всяко време, като може, но не е длъжен, да информира Посетителите индивидуално и то в случай че Посетителят е предоставил точна и актуална информация за контакт. Измението на ОУ влиза в сила от момента на тяхното обновяване на сайта technova.bg и Посетителите носят отговорност, в случай че не са се запознали с актуалните ОУ на Оператора.

В случай че някое от условията на настоящите ОУ за ползване бъде прогласено за недействително по силата на съдебно решение, останалата част от ОУ продъжлава да действа и е обвързваща за Посетителите.

Приложимо право и компетентност

Всички въпроси, свързани с използването на technova.bg се уреждат от българското право. Всякакви спорове, възникнали във връзка с използването на сайта, следва да се решават от компетентния съд в гр. София.

За всякакви възникнали въпроси, коментари и/или за връзка с нас по повод ОУ и всякаква друга правна информация, моля свържете се с нас чрез формата за контакти.

 

TechNova
Logo
Shopping cart